A Projekt Áttekintése

A MOBI-US egy, az EIT RawMaterials által finanszírozott projekt, amely egy kísérleti hálózatot hoz létre az ESEE régió (Kelet és Délkelet-Európa) négy egyeteme között, akik különféle nyersanyagokkal kapcsolatos mesterképzéseket vezetnek:

  • • AGH Műszaki és Tudományegyetem (PL): Bányászati és Földmérnöki Kar | Földtani, Geofizikai és Környezetvédelmi Kar
    • Miskolci Egyetem (HU): Műszaki Földtudományi Kar | Műszaki Anyagtudományi Kar
    • Zágrábi Egyetem (HR): Bányászati, Földtani és Olajmérnöki Kar
    • Wroclawi Műszaki és Tudományegyetem (PL): Földmérnöki, Bányászati és Földtani Kar

A MOBI-US projekt célja a nyersanyag szektorhoz kötődő egyetemi mesterképzések hálózatának erősítése azáltal, hogy strukturált mobilitási lehetőségeket (mobilitási ablakokat) hoz létre a hallgatók számára az ESEE partneregyetemek között. A hálózat szemléltetéséhez példaként említhetjük a puzzle-darabokat: minden mesterképzésnek megvan a maga specialitása, amely hiányozhat, vagy kevésbé markáns egy másik, hasonló egyetemi tantervben, vagy valamelyik partner egyetemen. A hallgatók a szervezett mobilitás lehetőségeinek kihasználásával az otthoni képzésüket egészíthetik ki a partner egyetem szakirányú specializációival. E hálózaton keresztül a mesterszakos hallgatóknak lehetősége nyílik arra, hogy egy félévre – „mobilitási ablakot” használva – kimozduljanak és a partner egyetemen szakirányú tanulmányokat folytassanak, ami más specializációt nyújt az otthoni programhoz képest.

HÁTTÉR

Amint arra az EIT RIS ESEE oktatási koncepció tanulmánya rámutatott (EIT RM, 2018), az ESEE régióban a nyersanyag szektorhoz kötődő felsőoktatási képzési programok a nyugat-európaiakhoz képest alulteljesítőnek tekinthetők. Ezen egyenlőtlenség egyik oka az egyetemek és az ipar közötti kevésbé intenzív együttműködés és a transzverzális készségek – például a kommunikáció, a kreativitás, a csoportos tanulás / munka, az interkulturális érzékenység – gyengébb megjelenése a képzésben. Egy másik általános probléma az ESEE egyetemek közötti szerényebb mértékű együttműködés. A szorosabb kapcsolatok, a jobb megértés és az intenzívebb együttműködés hozzájárulnának ahhoz, hogy ezek a képzési programok javítsanak helyzetükön, fejlesszék versenyképességüket. Az EIT RawMaterials fontos ajánlása az ESEE régió egyetemei felé az, hogy a meglévő programjaikat egymással együttműködve hálózatosodással és korszerűsítéssel javítsák inkább, új programok létesítése helyett.

A MOBI-US egy lehetőséget kínál a fent említett gyengeségek javítására az ESEE régió nyersanyag szektorhoz kötődő mesterszakjai részére, összehangolt hallgatói mobilitások felhasználásával. A mobilitási hálózat a meglévő mesterszakokon alapul, melyek, több évtizedes oktatási tapasztalatra építenek. Új közös képzések létrehozása helyett a projekt célja a meglévő, gyakran országosan egyedi, ezáltal elszigetelt mesterprogramok hálózatosítása és fejlesztése. A hálózatot kiépítő intézmények közötti együttműködés lehetőséget teremt új specializáció hozzáadására az eredeti képzési programhoz, amely az adott ország oktatási palettáján kevésbé fejlett, vagy akár hiányzik.

CÉLKITŰZÉSEK

  • FELSŐOKTATÁSI – A MOBI-US hálózat elsődleges kedvezményezettjei azok a hallgatók lesznek, akik az egyik kialakított mobilitási útvonal mentén tanulnak, akik az otthoni képzésükben kevésbé megjelenő speciális szakmai kompetenciákat szereznek. Ezenkívül a hallgatók olyan általánosan használatos transzverzális kompetenciákat szereznek, mint például: interkulturális érzékenység, kreativitás, csoportmunka és a szakmai angol nyelv fejlesztése.
  • EGYETEMEK – A mobilitási hálózat fejleszti a nyersanyagszektorhoz kapcsolódó hazai mesterszakokat, amelyek ezáltal új specializációkkal egészülhetnek ki. Emellett javítja nemzetköziesedésüket az új, angolul tanított tárgyak oktatásán, külföldi hallgatók fogadásán keresztül. Ezáltal erősödik a partnerek közötti együttműködés és fejlődik az ESEE egyetemek versenyképessége.
  • IPAR – A nyersanyagszektor KKV-jai jól képzett, motivált fiatal mérnököket kaphatnak, akiknek a mobilitási nyújtotta részképzés eredményeként speciális szakmai kompetenciájuk van. Ezek a vállalatok – a multinacionálisokkal ellentétben – nem engedhetik meg maguknak a házon belüli képzések finanszírozását, ezért a MOBI-US hálózat hatékony eszköz lehet számukra szakemberek képzésére. A KKV-k másik haszna, hogy a mobilitásban résztvevő hallgatók olyan transzverzális készségekkel rendelkeznek, amelyek képessé teszik őket, hogy jobban alkalmazkodjanak a vállalat igényeihez. Az iparág számára a harmadik előny, hogy a mobilitásban résztvevő hallgatók – és így a jövőben jól képzett szakemberek – speciális képzést kapnak angol nyelven anélkül, hogy tanulmányaik során elhagynák az ESEE régiót.

PÉNZÜGYI FENNTARTHATÓSÁG

Strukturált mobilitási programok kialakításának gátja az EU keleti és nyugati országainak egyetemei közötti a megélhetési költségek jelentős különbsége, melyet az ERASMUS+ ösztöndíj nem tud teljes mértékben kiegyenlíteni. Ezzel szemben a mobilitási hálózatot építő egyetemek országai megközelítőleg azonos árszinten vannak, ezáltal a mobilitás a hallgatók számára könnyebben elérhető célként jelenik meg.

A strukturált mobilitás megvalósítását az Erasmus+ KA103 partnerségi megállapodások tudják biztosítani. Az Erasmus+ ösztöndíj várhatóan fedezi azokat a többlet megélhetési költségeket, amelyeket a hallgató a mobilitási időszakban fizet, ahelyett, hogy a hazai egyetemen maradna.

A strukturált mobilitással (mobilitási ablak) rendelkező egyetemek hálózatépítésének támogatását az ESEE régióban már nemzeti felsőoktatási fejlesztési tervek is tartalmazzák. Példa erre a magyar felsőoktatási, ahol az új oktatási programokat már nem lehet akkreditálni mobilitási ablak beépítése nélkül.

A mobilitási hálózat támogatására további források várhatók az ipari partnerektől, mivel a projekt eredményeként ők olyan mérnököket alkalmazhatnak, akik jobban szakosodtak olyan szakterületeken, amelyek az adott országban ritkák vagy hiányoznak. Egy KKV-nak, vagy akár egy nagyobb cégnek potenciális befektetés lehet a hallgató egy szemeszterének támogatása annak érdekében, hogy jól képzett szakemberre tegyenek szert a diploma megszerzése után.