Küldetésünk

A MOBI-US projekt célja az egyetemi mesterképzések hálózatának erősítése, strukturált mobilitási útvonalak készítésével a hallgatók számára a hálózatot alkotó ESEE partner egyetemek között. A projekt folyamán a partnerek kölcsönösen meg találják azokat a kiegészítő oktatási egységeket a partner oktatási programjában, amelyek kiegészítik az eredeti képzési programot egy új kompetenciacsoporttal. E rendszer alkalmazásával a partner egyetemek kiterjeszthetik eredeti oktatási programjaikat olyan más területekre (például újrahasznosítás, környezetvédelmi kérdések, geotechnika), amelyek nincsenek vagy kevésbé erősek az otthoni programjukban.

A hallgatók várhatóan 30 kreditet teljesítenek a partner egyetemen a mobilitási ablak keretében, beépítve a partner egyetemen tanult tárgyakat az otthoni programba, mint egy specializációt. A projekt során a partnerek kidolgozzák a hálózatban résztvevő (angol nyelvű) programok részletes oktatási portfólióit (tanterv, kurzusleírások, tanulási eredmények, nemzetközi összehasonlítás stb.). Hálózatépítési workshopot szerveznek a hálózatban résztvevő mesterszakok programvezetői számára a mobilitási ablakok koncepciójának és a kapcsolódó bevált gyakorlatok bemutatására, valamint a lehetséges együttműködési partnerek megismerésére. Később a partnerek kidolgozzák az együttműködő programok közötti mobilitási ablakok részleteit (félévek, irányok, tartalom, kreditbeszámítás stb.), egy szakértői testület mentorálásával.

A projekt által megcélzott hallgatók az ESEE-országokban mérnöki mesterprogramokon, vagy osztatlan képzés esetén a 7. – 9. félévben tanulnak. A hallgatók a nyersanyagszektor különböző kurzusairól érkeznek, ideértve a földtudományi, bányászati, nyersanyagfeldolgozási és anyagmérnöki szakokat. A mobilitás a meglévő programok között valósul meg, így külön hallgatói beiskolázási munkára nincs szükség. Ugyanakkor, mivel a mobilitási ablakokban történő tanulás lehetősége hozzáadott értéket jelent az eredeti képzési programhoz, ezáltal ez még javíthatja a mesterszak beiskolázási eredményességét. Az a tény, hogy a program tartalmaz mobilitási útvonalat, jobban motivált hallgatókat vonzhat az otthoni programhoz. A potenciális hallgatók, akik részt vehetnek a mobilitásban, a MOBI-US kommunikációs és hírcsatornáin, valamint közvetlenül az otthoni egyetemektől kapnak tájékoztatást a lehetőségről.

Ezáltal a MOBI–US hálózat sikeres megvalósítása sokrétű előnyökkel jár majd a fő érintett felek számára: erősödnek az otthoni oktatási programok, javul a partner egyetemek közötti együttműködés és a hallgatók kompetenciáinak fejlődése. Következésképpen a projekt csökkentheti a kelet-délkelet-európai hallgatók elvándorlását a nyugat-európai intézmények felé, ugyanakkor fejleszti a hallgatók nemzetközi tapasztalatát és versenyképességét.