MISIJA

Projekt MOBI-US ima za cilj ojačati umrežavanje sveučilišnih diplomskih programa, stvarajući skup strukturiranih opcija mobilnosti za studente između partnerskih sveučilišta unutar ESEE regije. Partneri će pronaći dodatne skupove kolegija u obrazovnom programu partnerskog sveučilišta, koji će nadopuniti njihov izvorni program određenom skupinom kompetencija. Korištenjem ove sheme, partnerska sveučilišta mogu proširiti svoje izvorne obrazovne programe na druga područja (npr. recikliranje, zaštita okoliša, geotehnika) koja nisu uopće ili su pak manje zastupljena u njihovom matičnom programu.

Od studenata se očekuje da steknu 30 ECTS-a na partnerskom sveučilištu kroz strukturiranu mobilnost, ugrađenu kao specijalizaciju u njihov matični program. Tijekom projekta, partneri bi trebali razraditi detaljan obrazovni portfolio (na engleskom jeziku) svojih diplomskih programa vezanih uz mineralne sirovine (nastavni plan i program, opisi predmeta, ishodi učenja, međunarodna usporedba itd.) i distribuirati ih među partnerima. Organizirati će se radionica za umrežavanje za voditelje diplomskih programa i članove uprave fakulteta, kako bi se promovirao koncept „prozora mobilnosti“ i prikazale najbolje prakse te kako bi se procijenili i odabrali potencijalni partneri za suradnju. Potom će partneri utvrditi detalje o mogućnostima za mobilnost između programa suradnje (semestre, smjernice, sadržaj, prijenos ECTS-a i dr.), koje će voditi Savjetodavni stručni odbor. Četiri sveučilišta iz ESEE regije razviti će mrežu strukturirane mobilnosti za sveučilišne diplomske programe vezane uz mineralne sirovine.

Ciljani sudionici projekta su studenti na diplomskim studijima tehničkog inženjerstva, od 6.-9. semestra, ili sa studija pojedinih sveučilišnih studija (10. semestar) u zemljama ESEE regije. Očekuju se studenti različitih smjerova iz sektora mineralnih sirovina, uključujući smjerove znanosti o Zemlji, rudarstvo, oplemenjivanje te inženjerstvo materijala. Poseban odabir studenata nije potreban, jer će se mobilnost ostvariti između postojećih programa. No, budući da će mogućnost studiranja putem mreže mobilnosti donijeti novu dodanu vrijednost, projekt može povećati atraktivnost i ulazne kvote matičnog diplomskog programa. Činjenica da program uključuje i puteve mobilnosti može privući motiviranije studente u matični program. Tijekom projekta, potencijalni studenti koji bi mogli sudjelovati u mobilnosti i imati koristi od nje, biti će informirani putem komunikacijskih MOBI-US kanala te izravno na matičnim sveučilištima.

Uspješna implementacija MOBI-US mreže može donijeti višestruku korist zainteresiranim stranama: jačanje lokalnih obrazovnih programa, poboljšanje suradnje među partnerskim sveučilištima i razvoj visokokvalificirane radne snage, sa čvrstom shemom financijske potpore. Slijedom navedenoga, projekt bi trebao zaustaviti ili barem smanjiti „odljev mozgova“ iz istočne i jugoistočne Europe u zapadnoeuropske institucije.