PARTNERSKA SVEUČILIŠTA

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (AGH University of Science and Technology) – Prirodoslovno-tehnološko sveučilište u Kakowu

Fakultet rudarstva i geoinženjerstva (Rudarski fakultet, do 2002. godine) je najstariji fakultet na AGH Prirodoslovno-tehnološkom sveučilištu, koje je osnovano 1919. godine. Misija fakulteta je obrazovanje inženjera i provedba znanstvenih istraživanja na najvišoj razini, u skladu s trenutnim i budućim potrebama gospodarstva i izazovima modernog društva. Fakultet je velika i interdisciplinarna zajednica, koja podučava studente i provodi znanstvena istraživanja u pet disciplina: rudarsko inženjerstvo, okolišno inženjerstvo, građevinarstvo, strojarstvo i revitalizacija degradiranih područja. Fakultet razvija jaku povezanost s industrijom, koja se očituje kroz znanstvena istraživanja za potrebe raznih institucija i tvrtki, kao i organizaciju praktičnih vježbi i studentske prakse u područjima povezanima s pojedinim studijskim programima. Fakultet za geologiju, geofiziku i zaštitu okoliša najviše razvija ekološko usmjerenje, među svim tehničkim fakultetima AGH UST. To je jedini fakultet u Poljskoj koji studente geologije podučava u području primijenjene geologije, geofizike i računalnim znanostima, a istovremeno nudi sveučilišni tip obrazovanja, uključujući ekološke aspekte geoloških znanosti i turizma. Website

Politechnika Wroclawska (Wroclaw University of Science and Technology) – WUST – Prirodoslovno-tehnološko sveučilište u Wroclawu

Prirodoslovno-tehnološko sveučilište u Wroclawu je jedno od najcjenjenijih i najviše rangiranih tehnoloških sveučilišta u Poljskoj, koje ima ukupno šesnaest fakulteta, a Fakultet geoinženjerstva, rudarstva i geologije je jedan od njih. U nacionalnom rangiranju studijskih programa u području rudarstva fakultet je klasificiran kao prvi u 2017. godini, te kao treći u 2018. godini. Studijski programi u području rudarstva i geologije su nacionalno akreditirani. Preddiplomski (BS) i diplomski (MS) programi nude se još i u području geodezije i kartografije. Među poljskim studentima međunarodna mobilnost je vrlo cijenjena i stoga je jedan od strateških ciljeva fakulteta povećanje internacionalizacije studija. Dugi niz godina fakultet sudjeluje u razmjeni i združenim programima pod okriljem FEMP (Federation of European Mineral Programs). Website

Miskolci Egyetem (University of Miskolc) – Sveučilište u Miškolcu

UM je EIT KIC Raw materials pridruženi partner za CLC East. To je najveća visokoškolska obrazovna ustanova u sjevernoj Mađarskoj. Sastoji se od osam fakulteta, ima preko 10000 studenata i oko 2000 akademskog osoblja. Sa svojim visokokvalificiranim akademskim osobljem, dobro opremljenim laboratorijima i modernom opremom, Sveučilište predstavlja glavni istraživački centar za međunarodna znanstvena istraživanja i tehnički razvoj. Veliki broj istraživačkih aktivnosti odvija se na Sveučilištu u području temeljnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja, u sljedećim poljima: prirodne, tehničke i društveno-humanističke znanosti te umjetnost. Osnovano je 1735. godine kao Akademija za rudarstvo, metalurgiju i šumarstvo i predstavlja najstariju akademsku ustanovu posvećenu rudarstvu u Europskoj uniji. Fakultet za znanosti o Zemlji i inženjerstvo (ME-MFK) ima više od 280 godina iskustva poučavanja i istraživanja u području rudarstva i geologije. Fakultet ima široku međunarodnu suradnju i snažna industrijska partnerstva. Međunarodni obrazovni i istraživački programi provode se u različitim poljima znanosti o Zemlji, uključujući rudarstvo, oplemenjivanje mineralnih sirovina, ekološko inženjerstvo i geografiju. Website

University of Zagreb-Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering

Rudarsko-geološko-naftni fakultet (RGNF) Sveučilišta u Zagrebu (SuZ) organizira i provodi istraživačke i visokoškolske aktivnosti u području tehničkih znanosti (znanstveno polje rudarstvo, naftno rudarstvo i geološko inženjerstvo), te prirodnih znanosti (znanstveno polje geologija). Fakultet provodi nekoliko programa cjeloživotnog obrazovanja za praktične inženjere, akademsku zajednicu i doktorande: Dubrovnik međunarodna škola rudarstva (DIM ESEE), Inženjerski seminar zaštite od eksploziva (PEX seminar), Dubrovnik međunarodna ljetna škola naftnog rudarstva (PESS). RGNF također aktivno sudjeluje u konzorciju EIT KIC Raw materials (Sveučilište u Zagrebu je pridruženi partner od 2015. godine), Međunarodnom konzorciju o klizištima (ICL), CO2GeoNet, ENeRG i ESEIA. Fakultet je izradio Strategiju upravljanja mineralnim sirovinama u Republici Hrvatskoj, a bio je također i partner u pripremi Energetske strategije Republike Hrvatske. Strategija razvoja RGNF-a je da potiče razvoj visokoškolskog obrazovanja i znanstvenih istraživanja koja podupiru gospodarski razvitak u području upravljanja mineralnim resursima. Recentni strateški dokumenti RGNF-a podupiru razvoj obrazovanja i znanstvenih istraživanja usmjerenih potpori industriji, u sljedećim poljima: ekonomska geologija; geokemijska prospekcija i geokemija okoliša; istražna geofizika; procjena rezervi; procjena utjecaja na okoliš; rudarstvo i geotehnika; zbrinjavanje otpada; pravni okvir ciklusa rudarenja. Website

MENTORIRANJE UNIVERZITETA

Aalto-Korkeakoulusaatio (Aalto University)

Aalto University je nastao spajanjem triju visoko cijenjenih finskih sveučilišta, s ukupno 300-godišnjom tradicijom: Ekonomskog fakulteta u Helsinkiju, Tehnološkog Sveučilišta Helsinki i Akademije za umjetnost i dizajn Helsinki. Šest škola unutar Sveučilišta Aalto (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI) su vodeće i poznate institucije u svojim područjima. Jedno od područja na koje se Aalto fokusira u istraživanju i obrazovanju su znanost o materijalima i održivo gospodarenje prirodnim resursima. Za Aalto, izvorište metala uključuje kako neobnovljive prirodne resurse tako i reciklirane materijale, s naglaskom na napredne procese oplemenjivanja i recikliranja metala i minerala, uz sistemsko razmišljanje i održivo gospodarenje materijalima. Website

Technische Universität Wien (Vienna University of Technology) – Tehničko sveučilište u Beču

TU Wien je najveće austrijsko tehničko znanstveno sveučilište, koje se smatra prvenstveno istraživačkom ustanovom, a pokriva širok spektar znanstvenih istraživanja, od temeljnih do primijenjenih, uz jaku suradnju s gospodarstvom. Misija TU Wien je “tehnologija za čovječanstvo”, a kroz istraživanje“razvija znanstvenu izvrsnost” i “poboljšava sveobuhvatne kompetencije”, s ciljem povezivanja temeljnih istraživanja s inženjerstvom utemeljenim na znanosti u mnogim disciplinama. Također razvija projektnu suradnju s drugim sveučilištima, istraživačkim institutima i tvrtkama, omogućujući razvoj u gotovo svim područjima tehnologije. TU Wien je razvilo svoj istraživački profil u pet ključnih istraživačkih područja i uspostavom međusektorskih centara izvrsnosti, te je usmjereno prema intenziviranju rada u nastavku toga procesa. Znanost o materijalima predstavlja jedno od pet ključnih područja znanstvenog istraživanja na Sveučilištu. Sveučilište provodi značajna pionirska znanstvena istraživanja u potrazi za materijalima sutrašnjice i značajno sudjeluje u istraživanjima povezanim s energetski učinkovitom izgradnjom; s novim, ekološki prihvatljivim građevinskim materijalima i ekološki prihvatljivim tehnologijama izgradnje. Website

ISTRAŽIVAČKI PARTNER

La Palma Research Centre - LPRC

La Palma Research Centre (LPRC) neovisna je, međunarodno aktivna geoznanstvena konzultantska institucija, sa sjedištem u Španjolskoj. LPRC je aktivan u zajedničkom području koje obuhvaća upravljanje mineralnim resursima, procjene tehnološkog razvitka te podizanje javnog mnijenja o znanosti i tehnologiji. Pomoću tehnoloških prognoza, centar procjenjuje dugoročnu budućnost konvergirajućih tehnologija, s ciljem promicanja inovacija koje će vjerojatno uzrokovati najveću gospodarsku i društvenu korist. Glavno područje interesa je u traženju novih tehnologija za održivo gospodarenje mineralnim sirovinama, objedinjavanjem istraživačkih kapaciteta u području rudarstva i robotike. LPRC je redoviti sudionik i (su)organizator konferencija i događanja usmjerenih prema mobilizaciji zajednice u području gospodarenja mineralnim sirovinama (rudarstvo i istraživanje minerala).  Website