Pregled Projekta

MOBI-US projekt je financiran od strane EIT RawMaterials s ciljem uspostave mreže četiri sveučilišta iz ESEE regije (istočna i jugoistočna Europa) koja izvode različite diplomske program vezane uz mineralne sirovine:

  • • AGH Sveučilište za znanost i tehnologiju (PL): Fakultet rudarstva i geoinženjerstva | Fakultet geologije, geofizike i zaštite okoliša
    • University of Miskolc (HU): Fakultet za znanosti Zemlji i inženjerstvo | Fakultet za znanosti o materijalima i inženjerstvo
    • Sveučilište u Zagrebu (HR): Rudarsko-geološki-naftni fakultet
    • Wroclaw University of Science and Technology (PL): Fakultet geoinženjerstva, rudarstva i geologije

Cilj projekta MOBI-US je ojačati umrežavanje sveučilišnih diplomskih programa koji se odnose na mineralne sirovine, stvaranjem skupa strukturiranih opcija mobilnosti za studente između ESEE partnerskih sveučilišta. Možemo to zamisliti kao slagalicu. Svaki diplomski program ima specifične sadržaje, koji nedostaju ili su manje zastupljeni na partnerskom sveučilištu. Planiranim mogućnostima studentske mobilnosti, domaći programi mogu se nadopuniti specijalizacijama na partnerskom sveučilištu, u oba smjera. Preko ove mreže studenti će se imati priliku premjestiti jedan semestar – koristeći tzv. „prozor mobilnosti“ – na partnersko sveučilište, uz malo drugačiju specijalizaciju u usporedbi s matičnim programom.

POZADINA

Kao što je istaknuto Konceptom o obrazovanju EIT RIS ESEE (EIT RM, 2018), obrazovni programi koji se odnose na mineralne sirovine u ESEE regiji smatraju se manje atraktivnim u usporedbi sa zapadnoeuropskim. Jedan od razloga za to je slabija zastupljenost suradnje između sveučilišta i industrije, te slabiji razvoj „mekih“ vještina – poput komunikacije, kreativnosti, učenja/rada u grupi i interkulturalne osjetljivosti. Drugi je razlog slaba cjelokupna suradnja između ESEE institucija. Čvršće veze, bolje razumijevanje i intenzivnija suradnja pomogle bi da ovi programi izađu iz izoliranosti i da se razvije njihova konkurentnost. Shodno tome, važna preporuka EIT RawMaterials prema sveučilištima u regiji je poboljšanje postojećih programa klasteriranjem (združivanjem) i nadogradnjom, umjesto kreiranja novih programa.

MOBI-US projekt ima namjeru pružiti opciju za otklanjanje spomenutih slabosti sveučilišnih diplomskih programa vezanih uz mineralne sirovine u ESEE regiji, koristeći pri tome koordiniranu studentsku mobilnost. Mreža mobilnosti temeljiti će se na postojećim programima partnerskih sveučilišta, koja imaju desetljećima dugu tradiciju visokoškolskog obrazovanja. Umjesto kreiranja novih združenih programa, cilj projekta je poboljšati postojeće, ponekad izolirane diplomske programe. Suradnja između umreženih institucija pružiti će priliku za nove specijalizacije unutar izvornog programa koji je slabije razvijen, ili koji pak nedostaje u obrazovnoj ponudi pojedine zemlje.

CILJANA SKUPINA

  • STUDENTI – Primarni korisnici mreže MOBI-US biti će oni studenti koji izaberu jedan od puteva mobilnosti, a kojim će steći određene stručne kompetencije, manje razvijene u njihovom matičnom programu. Pored toga, studenti će steći „meke“ vještine i kompetencije kroz projektno usmjerenu izvedbu kolegija, a koje su globalno poželjne (npr. interkulturalna osjetljivost, kreativnost, rad u grupi, poboljšanje stručnog engleskog rječnika).
  • SVEUČILIŠTE – Mreža mobilnosti poboljšati će njihove diplomske programe vezane uz mineralne sirovine, u koje će biti uključene nove specijalizacije. Također će poboljšati i njihovu internacionalizaciju, zbog dodatnih kolegija koje se izvode na engleskom jeziku. Pored toga, ojačati će suradnju između partnera i samim time razviti konkurentnost između sveučilišta u ESEE regiji.
  • INDUSTRIJA – Mali i srednji poduzetnici u sektoru mineralnih sirovina mogu kroz MOBI-US dobiti dobro obučene, motivirane mlade inženjere, sa specifičnim profesionalnim kompetencijama razvijenim putem mobilnosti. Ove tvrtke, za razliku od multinacionalnih kompanija, ne mogu si priuštiti financiranje internih edukacija pa bi stoga MOBI-US mreža mogla biti učinkovito sredstvo za obuku njihovih stručnjaka. Druga korist za mala i srednja poduzeća je ta, što će studenti upisani na jedan od puteva mobilnosti steći spomenute „meke“ vještine usklađene s potrebama tržišta rada i pokazati dobre radne učinke. Treća korist za industriju je ta što će ciljani studenti, a time i budući dobro obučeni stručnjaci, tijekom studija dobiti specifičnu obuku na engleskom jeziku, bez odlaska iz ESEE regije.

FINANCIJSKA ODRŽIVOST

Ozbiljno ograničenje za strukturirane programe mobilnosti između sveučilišta Istočne i Zapadne Europe je velika razlika u troškovima života. S druge strane, cijene među zemljama umreženih sveučilišta približno su na istoj razini.

Provedba strukturirane mobilnosti planirana je sporazumima o partnerstvu Erasmus + KA103. Očekuje se da će stipendija Erasmus + pokriti dodatne troškove života koje će student imati u razdoblju mobilnosti, kada ne boravi na matičnom sveučilištu.

Nacionalni planovi razvoja visokog obrazovanja trenutno također imaju za cilj umrežavanje sveučilišta sa strukturiranom mobilnošću u ESEE regiji. Primjer je mađarska strategija visokog obrazovanja, gdje se novi obrazovni programi već ne mogu akreditirati bez mogućnosti strukturirane mobilnosti.

Od industrijskih partnera mogu se očekivati dodatna sredstva za podršku MOBI-US mreži jer mogu zaposliti inženjere koji su bolje specijalizirani za određena područja, a koja su u određenoj zemlji rijetka ili pak nedostaju. Za mala i srednja poduzeća ili čak i za veće tvrtke, potencijalna bi investicija bila potpora jednom semestru za studenta, čime bi stekli dobro obučenog stručnjaka nakon završetka studija.