Picture1

Strukturirana mreža mobilnosti sveučilišnih diplomskih programa u području gospodarenja mineralnim sirovinama u Istočnoj i Jugoistočnoj Europi

Projekt

Upoznajte detalje projekta, njegovu pozadinu, ciljanu publiku i financijsku održivost projekta

Naša misija

Učinci i glavni ciljevi MOBI-US strukturirane mreže mobilnosti

Partneri

Sveučilišta i istraživački centri koji su članovi konzorcija projekta