Picture1

Sieć mobilności dla programów studiów magisterskich związanych
z surowcami w krajach Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej

Projekt

Dowiedz się więcej o szczegółach i genezie projektu, docelowych odbiorcach oraz sposobach finansowania

Nasza misja

Główne cele i działania zorganizowanej sieci mobilności MOBI-US

Partnerzy

Uniwersytety i ośrodki badawcze będące członkami konsorcjum projektu