WITAMY

KSIĘGA PROJEKTU!

Najbardziej kompletna publikacja o projekcie MOBI-US jest już dostępna do pobrania. Kliknij przycisk poniżej, aby uzyskać dostęp do opcji mobilności, zaangażowanych programów magisterskich, oferowanych kursów, opisów kursów, procedur przyjmowania i administracji… i nie tylko!

Dostępne są ścieżki mobilności!

Zapoznaj się z 13 oferowanymi opcjami mobilności i ich szczegółami w sieci MOBI-US. Te ścieżki są poddawane przeglądowi pod kątem dalszych dostosowań, aby zapewnić lepsze wrażenia i wartość dodaną w okresie mobilności!

Filmy promocyjne

Uczelnie partnerskie przygotowały filmy promocyjne, prezentujące ich uniwersytety, wydziały, laboratoria, sprzęt, wycieczki i inne udogodnienia, które będą oferowane studentom zaproszonym podczas MOBI-US!

Zorganizowana sieć mobilności wśród programów studiów magisterskich związanych z surowcami w krajach Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej

MOBI-US to projekt finansowany przez EIT RawMaterials. Celem projektu jest utworzenie pilotażowej sieci mobilności pomiędzy czterema uniwersytetami z krajów Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej (EESE), które prowadzą różne programy studiów magisterskich dotyczące gospodarki surowcowej. Za pośrednictwem tej sieci studenci studiów magisterskich będą mogli przenieść się na jeden semestr – korzystając z „okna mobilności” – na studia na uczelni partnerskiej inną specjalizację niż program macierzysty.

Korzystając z utworzonych w ramach projektu programów nauczania, studenci będą mogli poszerzyć wiedzę w zakresie wybranej specjalizacji. Rozwiązania wypracowane w projekcie stanowić będą wartość dodaną do istniejących programów studiów i spowodują zacieśnienie współpracy pomiędzy uniwersytetami ESEE.

Realizacja projektu będzie wspierana przez uniwersytety, które posiadają większe doświadczenie w zakresie tworzenia programów mobilności, jak również przez partnerów przemysłowych, instytucje badawcze oraz innych specjalistów w danej dziedzinie.