Draft Mobility Pathways są dostępne!

WITAMY

Zorganizowana sieć mobilności wśród programów studiów magisterskich związanych z surowcami w krajach Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej

MOBI-US to projekt finansowany przez EIT RawMaterials. Celem projektu jest utworzenie pilotażowej sieci mobilności pomiędzy czterema uniwersytetami z krajów Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej (EESE), które prowadzą różne programy studiów magisterskich dotyczące gospodarki surowcowej. Za pośrednictwem tej sieci studenci studiów magisterskich będą mogli przenieść się na jeden semestr – korzystając z „okna mobilności” – na studia na uczelni partnerskiej inną specjalizację niż program macierzysty.

Korzystając z utworzonych w ramach projektu programów nauczania, studenci będą mogli poszerzyć wiedzę w zakresie wybranej specjalizacji. Rozwiązania wypracowane w projekcie stanowić będą wartość dodaną do istniejących programów studiów i spowodują zacieśnienie współpracy pomiędzy uniwersytetami ESEE.

Realizacja projektu będzie wspierana przez uniwersytety, które posiadają większe doświadczenie w zakresie tworzenia programów mobilności, jak również przez partnerów przemysłowych, instytucje badawcze oraz innych specjalistów w danej dziedzinie.