Pronađite ispod sveučilišta MOBI-US umrežavanja i trenutno ponuđene obrazovne programe u sektoru sirovina

 • Rudarsko inženjerstvo (izvodi se na engleskom jeziku)
 • Inženjerstvo i upravljanje industrijskim procesima
  • Lean Manufacturing
 • Građevinarstvo
  • Geotehničko inženjerstvo i podzemne konstrukcije
 • Inženjerstvo okoliša (u pripremi)
 • Primijenjena geologija (izvodi se na engleskom jeziku)
  • Ekonomska geologija
  • Inženjerstvo okoliša (izvodi se na engleskom jeziku)
 • Geofizika (izvodi se na engleskom jeziku)
  • Primijenjena geofizika
 • MSc znanosti o Zemlji (izvodi se na engleskom jeziku):
  • Geološko inženjerstvo
  • Geofizičko inženjerstvo
 • MSc inženjerstvo okoliša (izvodi se na engleskom jeziku):
  • Sanacija i geotehnika
  • Gospodarenje otpadom
 • Rudarstvo i geotehničko inženjerstvo (izvodi se na mađarskom jeziku)
  • Rudarstvo i geotehnika
  • Procesno inženjerstvo
 • Inženjerstvo materijala MSc (izvodi se na engleskom jeziku)
  • Inženjerstvo keramike i silikata
  • Inženjerstvo polimera i kompozita
  • Toplinska obrada materijala
  • Kemijsko inženjerstvo
 • Rudarsko inženjerstvo MSc (izvodi se na engleskom jeziku)
 • Geotehničko i okolišno inženjerstvo MSc (izvodi se na engleskom jeziku)
  • Zajednički projekt WRUT i Sveučilišta u Miškolcu (Mađarska)
 • Geomatematika za upravljanje mineralnim sirovinama MSc (izvodi se na engleskom jeziku)
  • 1. semestar – zamijenjena su dva predmeta iz nastavnog programa Rudarskog inženjerstva
  • 2. i 3. semestar izvode se na TU Bergakademie Freiberg
  • 4. semestar – Magistarski rad na WRUT
 • Diplomski studij rudarstva
  • Rudarstvo
  • Geotehnika
 • Diplomski studij geologije
  • Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja