Poniżej zamieszczono aktualne oferty prowadzonych w całości w języku angielskim programów edukacyjnych w sektorze surowcowym uniwersytetów partnerskich projektu MOBI-US.

 • Inżynieria górnicza
  • Mining Engineering
 • Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi
  • Lean Manufacturing
 • Budownictwo
  • Geotechnical Engineering and Underground Contruction
   (Geotechnika i budownictwo podziemne)
 • Inżynieria Kształtowania Środowiska
  • Environmental Engineering (w przygotowaniu)
 • Geologia stosowana
  • Economic Geology (uruchomiony w j. ang.)
  • Inżynieria i ochrona środowiska
 • Geofizyka
  • Applied Geophysics (uruchomiony w j. ang.)
 • Inżynieria nauk przyrodniczych (uruchomione w j. ang.):
  • Geological engineering (Inżynieria geologiczna)
  • Geophysical engineering (Inżynieria geofizyczna)
 • Inżynieria Środowiska (uruchomione w j. ang.):
  • Remediation and geotechnics (Remediacja i geotechnika)
  • Waste management (Gospodarowanie odpadami)
 • Górnictwo i inżynieria geotechniczna (zajęcia prowadzone w j. węgierskim)
  • Mining and geotechnics (Górnictwo i geotechnika)
  • Processing engineering (Inżynieria przetwarzania)
 • Inżynieria materiałowa (uruchomione w j. ang.):
  • Ceramics and Silicates Engineering (Inżynieria ceramiki i krzemianów)
  • Polymer Engineering (Inżynieria polimerów)
  • Heat-treatment (Obróbka cieplna)
  • Chemical Technology (Technologia chemiczna)
 • Inżynieria Górnicza (uruchomiony w j. ang.)
 • Geotechnika i Ochrona Środowiska (uruchomiony w j. ang.):
  • Wspólny projekt WRUT i University of Miskolc
 • Geomatics for Mineral Resource Management (uruchomiony w j. ang.):
  • Pierwszy semestr – zastąpiono dwa przedmioty z programu inżynierii górniczej
  • 2. i 3. semestr w TU Bergakademie Freiberg
  • 4 semestr – projekt pracy magisterskiej na WRU
 • Inżynieria górnicza
  • Mining engineering (Inżynieria wydobywcza)
  • Geotechnical engineering (Inżynieria geotechniczna)
 • Geologia
  • Geology of Mineral Resources and Geophysical Explorations (Geologia zasobów mineralnych i badania geofizyczne)